Monday, December 5, 2011

MENGULOR - BUKAN ULAR!!!

Berapa Masa “Mengulor” ?

Berapa Masa “Mengulor” ?

“Mengulor” atau dalam peribahasa yang di luluskan oleh Dewan Bahasa dan Pusataka iaitu curi tulang. Bermaksud mencuri masa sewaktu berkerja.

Mari kita lihat fakta dan statistik yang diperolehi daripada internet. Untuk penjelasan semua ini kajian di luar negara tiada kaitan dengan kakitangan awam di Malaysia. Untung ada skim gaji baru SBPA bertambah rajin dan produktif nanti agaknya. (ada orang buat macam nie ker ?)

Hati-hati !!!

Hati-hati Cikgu

Sekadar mengingatkan kepada guru atau pihak bertanggung-jawab.

Ia berikutan terhadap penerimaan peralatan barang atau perkhidmatan pada akhir tahun ini daripada kontraktor atau pihak vendor yang dilantik oleh pihak KPM atau seumpamanya supaya berhati-hati serta membaca terma-terma atau perincian sebelum mengesahkan SAP (Salinan Akuan Penerimaan) atau DO (Delivery Order).

Kami tidak menggalakan anda mengesahkan penerimaan peralatan yang tidak sempurna atas dasar kepercayaan bahawa ia akan dilengkapkan kemudian memandangkan kebanyakan vendor sedang mengejar masa dalam menyiapkan kontrak mereka. Tanggung-jawab dan kebijaksanaan terletak di atas bahu anda dalam membuat tindakan yang sewajarnya.